Topografia València

TOPOGRAFIA VALÈNCIA S.L. és una empresa composta per professionals del sector de la Topografia l'àmbit d'actuació de la qual és la Comunitat Valenciana.

 

La intenció de TOPOGRAFIA VALÈNCIA és oferir servicis topogràfics amb un alt nivell de qualitat destinat a ciutadans, empreses i professionals del sector de la construcció i obres públiques així com a administracions i organismes oficials. En definitiva, oferir solucions topogràfiques per a afrontar qualsevol propòsit, des de la delimitació d'una xicoteta finca fins a l'elaboració de projectes d'enginyeria civil.

 

En TOPOGRAFIA VALÈNCIA ens importa cada un dels nostres clients per això tenim un únic objectiu: oferir el millor servici de Topografia en tota la zona de València, Alacant i Castelló amb especial dedicació a cada un dels nostres treballs. En les nostres files trobarà diplomats Enginyers Tècnics en Topografia i Llicenciats en Geodèsia i Cartografia, tots ells membres del seu col·legi professional, perquè cada un dels nostres clients senta la tranquil·litat del treball ben fet protegit només per professionals. Comptem amb els instruments topogràfics més moderns del mercat com a estacions totals robotitzades de la més alta gamma, sistemes GNSS/GPS, nivells automàtics, digitals i electrònics i escàner láser.

 

Entre l'oferta dels nostres servicis en topografia destaquem:

Delimitació de parcelles

Amollonament de límits

Implantació de bases de replanteig

Mesurament d'interiors

Alçaments

 topogràfics

Càlcul de volums

Guiat de maquinària en 3D

Projectes cartográfics

Suports fotogramétrics

Control d'abocadors

Peritatges de part

Discrepàncies cadastrals

Assistència tècnica en obra

Escàner làser HDS d'alta definició

Implantació de sistemes GIS

Servici de batimetria